[N-18] ĮSPĖJAME: DALYVAVIMAS NEGARANTUOJA LAIMĖJIMO

Artifact – asteroid 014

7,200.00

Aprašymas

artifact – asteroid 014

Unearthly Asteroid, of unknown material. Only one stone. Found in 2008 in Asia. There is an examination of two laboratories

Kategorija:

©2024 WebLoto All rights reserved.

HTTPS://WEBLOTO.LT/ TAISYKLES IR SUTARTIS

Redaguota: 2018.01.28

Pagrindine informacija

Veikla vygdo: UAB “Astrum Venturum” – tai įsteigta pagal Lietuvos Respublikos įstatymus bendrovė, įmonės kodas 304443398. UAB “MESI LT” – Lošimų Priežiūros Tarnybos licencijuota bendrovė (licencijos numeris: 000022)

Kontaktai: AstrumVenturum adresas Vilnius, Pamenkalnio 7 – 513. GSM: +37060717701 E.MAIL: info@Webloto.lt

Paslaugos: Internetinei svetainei https://webloto.lt lankytojas gali įsigyt licencijuotų loterijos organizatorių loterijos bilietu, naudotis elektronines parduotuves paslaugomis, dalyvauti konkursuose, ar įsigyt kitos paslaugos. webloto.lt yra nauja svetaine kuri tik pradėjo veikla, ir šio metu ruošiamas nauju paslaugu paketas

Registracija: Naudotis svetaines webloto paslaugomis gali vartotojas (lankytojas / žaidėjas) kuris užregistravo svetainei, toliau praėjo moduli “registracija”, patvirtino savo duomenis. Registruotiems lankytojams sukuriama vartotojo paskyra (akkauntas). Akkauntas tai vieta kur bus kaupiami vartotojo registracijos duomenis, virtualia pinigine, istorija pirkimu ar kitu veiksmu kurios atlikdavo vartotojas svetainei

Prevencijos: Svetainei prekiaujama loterijos bilietais, dėl to vykdomos įprastos arba sustiprintos kliento tapatybes nustatymo procedūros. Taip pat vykdomos procedūros pagal Lietuvos Respublikos (ir Europos Valstybių) pinigu plovimu ir teroristu finansavimo prevencija, ir procedūros pagal nuostatus ir rekomendacijas Lošimu Priežiuros Tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Užfiksavus įtartina lankytoju veikla, arba ypač stambios pinigines operacijos virtuali pinigine bus užšaldoma ir praneša apie tai Finansų nusikaltimų tyrimo tarnybai, ar kitom Valstybes institucijom

Savikontrolės prevencija: Svetainei vykdomos procedūros orientuotos i lankytojo savikontrole ir atsakingo žaidimo prevencija. Projekto administracija pamačius kad lankytojo apyvartos tampa stambus, arba turės priežasčių manyt kad klientas praranda savikontrole gali priimt sprendimą laikinai užšaldyt “elektronine pinigine”, su tikslu apribot lankytoja nuo neadekvačiu piniginiu praradimu. Taip pat svetaines administracija pamačius stambus operacijos gali pabandyt susisiekti su klientu, su tikslu geriau pažint lankytoja ir įsitikint kad lankytojas yra adekvačioj būklei ir turi pakankama suvokimą apie savo veiksmus

Virtuali pinigine (Žaidėjo sąskaita): Tai registruoto vartojo paskyra kur randasi (kalkuliuojama) informacija apie vatuotojo (akkaunto) pinigu suma. Virtualios pinigines valiuta yra EURO. (The euro (sign: €; code: EUR) is the official currency of the European Union.). Virtualios pinigines suma susidaro iš sumos: pervestos į UAB Astrum Venturum banko sąskaitą, ir laimėjimų sumos, įsigytu Bendroves paslaugu arba kuponu (tai preke kuriai iš anksto numatyta suma kuria vartotojas gali naudot tik webloto svetainei) per elektronine transakcija arba sms (trumpąja tekstine žinute)., ir išvestu (atsiimtu) pinigu sumos kuria vartotojas pervedė iš elektronines pinigines i savo banko sąskaita

Duomenų saugumas: Administracija svetaines webloto.lt yra atsakinga uz lankytoju duomenų saugumą, ir užtikrina kad duomenis liktu konfidencialios. Yra naudojami aukšto lygio asmens duomenų apsaugos priemones, saugu pajungimu protokolą, duomenų šifravimą, ir apribojimą fiziško patekimo prie serverio. Taip pat reguliariai daromi rezervines kopijos

Reklama ir kontaktai: Registruojant akkaunta lankytojas sutinka kad gaus i nurodytus kontaktus informacija apie patvirtinimą registracijos, svetaines veikla, naujienos, paslaugu reklama, ir pagalba iš svetaines pagalbos centro. Norint atsisakyt nuo reklamos reikia susisiekt su svetaines administracija info@webloto.lt

TAISYKLES IR SUTARTIS: Kalba kuri parašytos šios taisykles yra Lietuvių kalba. Tekstas šio dokumento originalios (pradines) formos yra sukurtas Lietuvių kalba

Naudojimosi taisyklės

Šios Naudojimosi taisyklės reglamentuoja asmenų registravimąsi Svetainėje bei Žaidėjų naudojimąsi Bendrovės teikiamomis Paslaugomis.

1.1. Žaidėjas ir jo sutikimas

Paslaugomis gali naudotis tik prie Svetainės prisijungęs asmuo, kuris sutiko su Naudojimosi taisyklėmis, pažymėdamas laukelį „Sutinku su taisyklėmis“ arba asmuo, kuris, Svetainėje nurodytu būdu, mobiliuoju telefonu paprašo prisijungimo prie Žaidimų sistemos slaptažodžio. Pažymėjęs laukelį „Sutinku su taisyklėmis“ arba, Svetainėje nurodytu būdu, mobiliuoju telefonu paprašęs prisijungimo prie sistemos slaptažodžio, lankytojas (žaidėjas) pareiškia, kad:

– perskaitė, suprato ir sutiko su Naudojimosi taisyklėmis; ir

– šios Bendrosios sąlygos sudaro teisiškai įpareigojančią sutartį (toliau – „Sutartis“) tarp lankytojo (žaidėjo) ir Bendrovės dėl Paslaugų teikimo bei naudojimosi šiomis Paslaugomis.

Jeigu lankytojas (žaidėjas) nesutinka su kuria nors iš Naudojimosi taisyklių, jis privalo nežymėti laukelio „Sutinku su taisyklėmis“ arba, Svetainėje nurodytu būdu, mobiliuoju telefonu neprašyti prisijungimo prie sistemos slaptažodžio ir nesinaudoti Bendrovės teikiamomis Paslaugomis.

Kiekvieną kartą Lankytojas (žaidėjas), prisijungdamas prie Svetainės naudodamasis savo asmeniniais prisijungimo duomenimis, patvirtina, jog sutinka su šios Sutarties sąlygomis ir su Bendrovės kiekvieno žaidimo (akcijos) taisyklėmis atskirai. Lankytojas bet kuriuo metu gali susipažinti su Naudojimosi taisyklėmis Svetainėje https://webloto.lt/taisykles/

Adresu https://webloto.lt/taisykles/ yra paskelbti taisykles, ir nurodoma (viršui) data paskutinio dokumento atnaujinimo. Jeigu taisykle atsiras pasikeitimas kuris keičia naudojimo politika, arba pakeitimas susijusias su LR įstatymu, lankytojas gaus asmenine žinute

1.2. Naudojimosi taisyklių pakeitimas

Bendrovė pasilieka teisę vienašališkai keisti Naudojimosi taisykles (ar jų dalį), tokius pakeitimus paskelbdama Svetainėje. Apie pasikeitusias Naudojimosi taisykles lankytojas informuojamas svetainėje. Už susipažinimą su Naudojimosi taisyklių pakeitimais yra atsakingas pats lankytojas

Lankytojo (akkaunto / žaidėjo) registracija, patvirtinimai ir sutikimai
2.1. Registracija

Norėdamas tapti registruotu lankytoju (žaidėju), asmuo gali registruotis bei užpildyti Bendrovės nustatytą registracijos formą, kurioje be kitų duomenų nurodomas asmens pasirinktas slaptažodis ir el. pašto adresas. Lankytojas bet kada gali peržiūrėti savo pateiktą informaciją. Lankytojo (žaidėjo) pateikta informacija gali būti pakeista paties savo nuožiūra

Bendrovė pasilieka teisę lankytojo pareikalauti patvirtinti pateiktą informaciją. Lankytojas (vartotojas) yra atsakingas už teisingų banko sąskaitų nurodymą lėšų pervedimui

Asmuo tampa Žaidėju bei yra sukuriama Žaidėjo sąskaita pagal mobilaus telefono numerį tuo atveju, kai, Svetainėje nurodytu būdu, mobiliuoju telefonu įsigyja bet kurį, Svetainėje platinamą žaidimą.

Bendrovė pasilieka teisę savo pačios sprendimu savo nuožiūra bet kuriuo metu nutraukti pradėtą registracijos procesą, atsisakyti asmenį registruoti ar panaikinti registraciją ir sąskaitą, nenurodydama priežasčių, pranešdama apie tai Žaidėjui. Registracijos nutraukimo ar Žaidėjo sąskaitos panaikinimo atveju lėšos, esančios Žaidėjo sąskaitoje, bus pervedamos į banko sąskaitą, kurią Žaidėjas nurodė savo Žaidėjo sąskaitoje paskutinį kartą.

Užsiregistravus Žaidėjui atidaroma virtulia pinigine, į kurią Žaidėjas gali pervesti lėšas, skirtas naudotis svetaines paslaugom. Žaidėjas gali žaisti visus Svetainėje siūlomus žaidimus ir naudotis visomis Bendrovės teikiamomis Paslaugomis, jeigu Žaidėjo teisės nėra apribotos Bendrovės ir Žaidėjo susitarimu ar dėl kitų priežasčių, tokių kaip valstybės norminiai aktai, teismo sprendimai ir pan.

2.2. Patvirtinimai

Registruodamasis ar prisijungdamas prie Svetainės Lankytojas (žaidėjas) patvirtina, kad:

– turi teisę dalyvauti žaidimuose, pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus, keliamus žaidėjams;

– nėra Bendrovės akcininkas, stebėtojų tarybos, valdybos narys, vadovas, pavaduotojas ar vyr. buhalteris;

– Žaidėjo pateikta informacija yra teisinga ir galiojanti;

– registruojasi ir Paslaugomis naudosis tik pats asmeniškai ir savo vardu;

– supranta, kad žaidimas negarantuoja laimėjimo;

– tinkamai ir nepiktnaudžiaudamas naudosis Bendrovės teikiamomis Paslaugomis ir netrukdys kitiems jomis naudotis;

– neperduos savo registracijos ir asmeninių prisijungimo duomenų tretiesiems asmenims;

– yra susipažinęs su Bendrovės organizuojamų loterijų taisyklėmis.

2.3. Sutikimai

Registruodamasis, prisijungdamas prie Svetainės ir ja naudodamasis, Žaidėjas pareiškia ir duoda sutikimus, nurodytus šiame skyriuje:

2.3.1. Sutikimas dėl asmens duomenų naudojimo ir saugojimo

Registruodamasis bei prisijungdamas prie Svetainės, Žaidėjas sutinka, kad jo asmens duomenys bus saugomi ir tvarkomi Bendrovės Žaidėjų registre vienerius metus po paskutinio žaidimo nupirkimo, ir penkerius metus, jei Žaidėjas laimėjo 1000 EUR ar didesnę sumą. Šis Žaidėjo sutikimas taip pat leidžia Bendrovei naudoti gautą informaciją vidiniams tikslams, tokiems kaip statistiniai skaičiavimai ir rinkodaros tyrimai. Pasibaigus duomenų saugojimo laikui, visa Žaidėjo asmeninė informacija bus panaikinta iš Bendrovės Žaidėjų registro.

Žaidėjas patvirtina, kad jis sutinka, jog Bendrovė tvarkytų Žaidėjo asmens duomenis ir Žaidėjo identifikavimo tikslais juos perduotų asmeniui, su kuriuo Bendrovė yra sudariusi paslaugų teikimo sutartį.

Žaidėjas taip pat patvirtina, kad Jis sutinka, jog laimėjimo atveju Bendrovė gali skelbti jo vartotojo vardą ir laimėtą sumą viešai. Politika svetaines yra neskelbt duomenų, todėl bet kokios viešos akcijos bus daromos tik su atskiru lankytojo sutikimu

2.3.2. Sutikimas gauti informaciją elektroniniu paštu

Žaidėjas sutinka, jog Bendrovė gali siųsti informaciją ar priminimus, susijusius su Žaidėjo sąskaita ir Žaidėjo naudojimusi Paslaugomis, į elektroninio pašto dėžutę, kurią Žaidėjas paskutinį kartą nurodė savo lankytojo akkaunte

Norint atsisakyt nuo reklamos reikia susisiekt su svetaines administracija info@webloto.lt

2.3.3. Rizika ir atsakomybė

Žaidėjas patvirtina ir sutinka, kad Bendrovė jokiu būdu nebus atsakinga:

– už Žaidėjo internetiniu ryšiu perduodamų duomenų pasikeitimą, įvykusį iki šie duomenys faktiškai pasiekia Bendrovę;

– už internetiniu ryšiu perduodamų duomenų tikrumą;

– už tai, kad dėl gedimų telekomunikacijos tinkluose Žaidėjas negali naudotis Žaidėjo sąskaita, prisijungti prie Žaidėjo sąskaitos, žaisti žaidimus arba dėl gedimų telekomunikacijos tinkluose buvo prarasta ar iškraipyta informacija;

– už tai, kad dėl sutrikimų atitinkamose sistemose Žaidėjui nepavyko papildyti Žaidėjo sąskaitos;

– už Žaidėjo vartotojo vardo ir (ar) slaptažodžio praradimą, atskleidimą, vagystę, pažeidimą, sugadinimą ar sunaikinimą, išskyrus už duomenis esančius Bendrovėje.

Žaidėjas patvirtina ir sutinka, kad jis prisiima visą riziką, kylančią iš naudojimosi Žaidėjo sąskaita bei Bendrovės teikiamomis Paslaugomis.

2.3.4. Paklaida dėl apvalinimo

Žaidėjas patvirtina ir sutinka, kad užsakant daugiau kaip vieną Paslaugos vienetą galutinė mokama kaina dėl valiutos kurso apvalinimo gali neatitikti aritmetinės vienos Paslaugos kainos ir kiekio sandaugos.

2.4. Konfidencialumas

Visa Bendrovės turima informacija apie klientus yra konfidenciali. Konfidenciali informacija gali būti atskleista tik kai to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai ar kiti teisės aktai

2.5. Prisijungimo duomenys

Lankytojas (Žaidėjas) pats pasirenka (išskyrus Svetainėje nurodytus atvejus) savo prisijungimo duomenis: elektroninio pašto adresą ir slaptažodį. Elektroninio pašto adresas turi būti unikalus Žaidimų sistemoje. Jei Žaidimų sistemoje jau yra registruotas kitas Žaidėjas tokiu elektroninio pašto adresu, Žaidėjas turi pasirinkti kitą adresą. Prisijungimo duomenys pradeda galioti nuo to momento, kai Žaidėjas patvirtina savo sutikimą su Naudojimosi taisyklėmis ir pabaigia registraciją.

Asmuo, prisijungęs prie Svetainės naudodamas Žaidėjo elektroninio pašto adresą ir slaptažodį, bus laikomas Žaidėju ir jo įsigyto(-ų) žaidimo(-ų) bei Žaidėjo sąskaitos savininku. Asmuo, pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, įrodančius vardą, pavardę ir gimimo datą, esančius Bendrovei pateiktoje ir jos priimtoje Žaidėjo registracijos formoje, bus laikomas atitinkamo Žaidėjo įsigyto(-ų) žaidimo(-ų) ir Žaidėjo sąskaitos savininku.

Žaidėjas yra atsakingas už savo prisijungimo duomenų saugojimą nuo trečiųjų šalių. Jei Žaidėjas įtaria, jog jo prisijungimo duomenys tapo žinomi trečiajai šaliai, jis nedelsdamas privalo informuoti Bendrovę ir nedelsdamas pakeisti savo prisijungimo slaptažodį. Bendrovė nėra atsakinga už Žaidėjo nuostolius, patirtus dėl to, kad trečioji šalis neteisėtai sužinojo ir pasinaudojo Žaidėjo prisijungimo duomenimis ar dėl priemonių, kurių Bendrovė ėmėsi Žaidėjo sąskaitai apsaugoti.

2.6. Žaidėjo teisės

Žaidėjai turi Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytas teises ir pareigas

Žaidėjo sąskaita
3.1. Žaidėjo sąskaitos atidarymas ir pinigų pervedimai

Užsiregistravus Svetainėje arba, Svetainėje nurodytu būdu, mobiliuoju telefonu paprašius prisijungimo prie Žaidėjo sąskaitos slaptažodžio, arba, Svetainėje nurodytu būdu, mobiliuoju telefonu įsigijus bet kurį, Svetainėje platinamą žaidimą, Žaidėjui atidaroma Žaidėjo sąskaita, į kurią Žaidėjas gali pervesti pinigus ir pradėti žaisti. Žaidėjo sąskaita skirta kontroliuoti Žaidėjo išlaidas, papildyti žaidimams skirtais pinigais, taip pat laimėjimų išmokėjimui. Žaidėjo sąskaitoje Žaidėjas gali matyti savo žaistus žaidimus, jų rezultatus, peržiūrėti savo registracijos informaciją, ją keisti, atlikti kitus veiksmus. Žaidėjas Žaidėjo sąskaitą gali naudoti tik savo vardu. Žaidėjas gali turėti tik vieną Žaidėjo sąskaitą. Žaidėjo sąskaitoje naudojama valiuta yra eurai (EUR).

Žaidėjo sąskaita gali būti papildoma pervedant lėšas iš savo banko sąskaitos, mokėjimo kortele arba mobiliuoju telefonu. Pinigai už įsigytą žaidimą iš Žaidėjo sąskaitos yra nurašomi tuo metu, kai Žaidėjas patvirtina žaidimo įsigijimą ir žaidimo pradžią, paspausdamas mygtuką „Pirkti“. Laimėjimai yra automatiškai įskaitomi į Žaidėjo sąskaitą.

3.1.1. Lėšų pervedimas iš banko sąskaitos

Lėšas iš savo banko sąskaitos į Bendrovės banko sąskaitą Žaidėjas gali pervesti naudodamasis Svetainėje nurodytų bankų elektroninės bankininkystės paslaugomis.

Žaidėjas turi vadovautis mokėjimo instrukcijomis, nurodytomis Svetainėje. Jungiantis tiesiogiai iš Svetainės, Bendrovės banko sąskaitos numeris bei mokėjimo paskirtis bus iš karto nurodomi mokėjimo nurodymo formoje. Žaidėjui nebereikia nurodyti jokios kitos papildomos informacijos (išskyrus pervedamos sumos dydį). Pervestos lėšos yra matomos Žaidėjo sąskaitoje ir gali būti pradėtos naudoti žaidimams po sėkmingo Žaidėjo sąskaitos papildymo.

3.1.2. Lėšų pervedimas mokėjimo kortele

Lėšas mokėjimo kortele į Bendrovės banko sąskaitą Žaidėjas gali pervesti naudodamasis Svetainėje nurodytomis mokėjimo kortelėmis pagal Svetainėje nurodytas instrukcijas ir pagal mokėjimo kortelių instrukcijas.

3.1.3. Lėšų pervedimas mobiliuoju telefonu

Lėšas mobiliuoju telefonu į Bendrovės banko sąskaitą Žaidėjas gali pervesti naudodamasis Svetainėje nurodytų operatorių paslaugomis pagal Svetainėje nurodytas instrukcijas.

3.2. Išlaidos už Žaidėjo sąskaitos aptarnavimą

Žaidėjas yra atsakingas už visas išlaidas, kurias gali patirti atlikdamas pavedimą į Bendrovės sąskaitą, ar išlaidas, kurios gali atsirasti, vykdant pavedimus iš Bendrovės sąskaitos į Žaidėjo banko sąskaitą. Žaidėjas sutinka sumokėti mokesčius, susijusius su tiesioginiu savo Žaidėjo sąskaitos debetavimu, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos bankų pakeistus įkainius. Vieną kartą per 30 kalendorinių dienų Žaidėjo pavedimas pervesti Laimėjimus iš Žaidėjo sąskaitos į Žaidėjo banko sąskaitą Lietuvoje atliekamas nemokamai. Jei lėšos į Žaidėjo sąskaita buvo pervestos naudojantis mobiliuoju telefonu ir dalis tokių lėšų nebuvo panaudota Svetainėje platinamiems žaidimams pirkti, tai tą lėšų dalį, kuri viršija Laimėjimus, Bendrovė apmokestina 15% (penkiolikos procentų) aptarnavimo mokesčiu.

Už internetinio ryšio ar mobiliojo telefono operatoriaus teikiamas paslaugas Žaidėjas atsiskaito su atitinkamu operatoriumi atskirai.

3.3. Mokesčiai

Įstatymų nustatyta tvarka Bendrovė turi teisę išskaičiuoti iš laimėjimo sumos Žaidėjui taikomus bet kuriuos su žaidimais susijusius mokesčius, rinkliavas ar kitus bet kurio pobūdžio privalomus mokėjimus. Tuomet laimėjimo suma, likusi po minėto išskaičiavimo, išmokama Naudojimosi taisyklių nustatyta tvarka (įskaitoma į Žaidėjo sąskaitą), ir laikoma, kad yra sumokėtas visas laimėjimas.

3.4. Palūkanos už Žaidėjo lėšas

Už Bendrovei patikėtas Žaidėjo lėšas Bendrovė nemoka jokių palūkanų.

3.5. Žaidėjo teisės naudotis lėšomis esančiomis Žaidėjo sąskaitoje

Lėšos, esančios Žaidėjo sąskaitoje, gali būti naudojamos Svetainėje platinamiems žaidimams ar Paslaugoms įsigyti Žaidimų sistemoje. Žaidėjas bet kuriuo metu gali pareikalauti, kad Bendrovė pervestų visus Žaidėjo laimėtus ir nepanaudotus laimėjimus ar jų dalį iš Žaidėjo sąskaitos, atskaičiuodama aptarnavimo mokesčius į Žaidėjo nurodytą Žaidėjo sąskaitą bet kuriame banke, o Žaidėjo sąskaitoje esančias nepanaudotas lėšas – grąžinti tuo pačiu būdu į tą patį šaltinį, iš kurio yra gautos, atskaičius aptarnavimo mokesčius. Pervedant pinigus iš Žaidėjo sąskaitos į nurodomą banko sąskaitą, reikia įvesti norimą sumą, ir ši suma (atskaičius aptarnavimo mokesčius, jei tokie būtų taikomi) pateks į Žaidėjo nurodytą banko sąskaitą ne vėliau kaip per 30 dienų, išskyrus, jei lėšos į Žaidėjo sąskaita buvo pervestos naudojantis mobiliuoju telefonu, tokiu atveju – po to, kai lėšos iš mobiliojo ryšio operatoriaus pasiekia Bendrovės sąskaitą, bet ne anksčiau kaip per 60 dienų nuo tos dienos, kai Žaidėjas atsiskaito su mobiliojo ryšio operatoriumi už paslaugas, susijusias su Bendrovės Paslaugomis, suteiktomis Žaidėjui iki prašymo pateikimo dienos. Tokiu būdu Žaidėjas gali atsiimti laimėtus ir nepanaudotus laimėjimus bei į Bendrovės sąskaitą pervestas savo lėšas, nepanaudotas žaidimų įsigijimui.

3.6. Įkeitimas

Bendrovei patikėtos Žaidėjo lėšos negali būti įkeistos.

3.7. Žaidėjo teisė uždaryti savo Žaidėjo sąskaitą

Norėdamas uždaryti savo Žaidėjo sąskaitą, Žaidėjas turi išnaudoti visas pervestas lėšas ir pateikti prašymą uždaryti Žaidėjo sąskaitą Bendrovei registruotu laišku. Žaidėjo sąskaita bus uždaryta tik pabaigus visus Žaidėjo pradėtus žaidimus. Žaidėjo sąskaitoje esantys nepanaudoti laimėjimai bus pervesti į Žaidėjo nurodytą banko sąskaitą, o Žaidėjo sąskaitoje esančios nepanaudotos lėšos bus grąžintos tuo pačiu būdu į tą patį šaltinį, iš kurio yra gautos.

3.8. Bendrovės teisė uždaryti Žaidėjo sąskaitą

Bendrovė turi teisę be išankstinio perspėjimo uždaryti Žaidėjo sąskaitą šiais atvejais:

– Žaidėjas pažeidė Naudojimosi taisykles ar Žaidimų taisyklių nuostatas;

– Žaidėjo sąskaitoje nėra pakankamai lėšų apmokėti sutartus paslaugos mokesčius;

– Žaidėjas registracijos metu nurodė neteisingus duomenis;

– Bendrovė turi pakankamą priežastį įtarti, jog Žaidėjas vykdo neteisėtą veiklą ar piktnaudžiauja Žaidimų sistemos naudojimu ir Bendrovės teikiamomis Paslaugomis;

– Bendrovė mano, kad tolesnis Žaidėjo naudojimasis Paslaugomis ir Žaidimų sistema kelia grėsmę Žaidimų sistemos saugumui ar Bendrovės reputacijai.

Bendrovė turi teisę be išankstinio įspėjimo uždaryti Žaidėjo sąskaitą ir kitais atvejais, nenurodydama priežasčių.

3.9. Žaidėjo sąskaitos galiojimas

Jei per vienerius metus prie Žaidėjo sąskaitos nėra registruojama jokių prisijungimų ir nenuperkamas nė vienas žaidimas, tai tokia Žaidėjo sąskaita naikinama, o joje esantys nepanaudoti laimėjimai ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų pervedami į Žaidėjo paskutinį kartą Žaidėjo sąskaitoje nurodytą banko sąskaitą, o Žaidėjo sąskaitoje esančios nepanaudotos lėšos bus grąžintos tuo pačiu būdu į tą patį šaltinį, iš kurio yra gautos.

3.10. Pretenzijos

Pretenzijos dėl neteisingų pokyčių Žaidėjo sąskaitoje, tokių, kaip klaidingi mokėjimai ar neįskaityti laimėjimai, turi būti registruotu laišku pateiktos Bendrovei ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po klaidos pastebėjimo. Per nurodytą laiką nesikreipus į Bendrovę, Bendrovė turi teisę nenagrinėti pretenzijos. Pastebėjęs klaidingai įvykusį Žaidėjo sąskaitos uždarymą, Žaidėjas nedelsdamas privalo informuoti Bendrovę.

Pretenzijos nepriimamos dėl Žaidėjo veiksmų ir sprendimų pakeisti savo registracijos informaciją, banko sąskaitas, ar kitaip apriboti savo galimybę naudotis Bendrovės teikiamomis Paslaugomis.

Jei Žaidėjas turi pretenzijų dėl Bendrovės sprendimo dėl kurio nors laimėjimo ar dėl jo prašymo išmokėti lėšas iš Žaidėjo sąskaitos, jis turi teisę pareikalauti susitikimo su Bendrovės atstovu ir aptarti savo pretenzijas bei galimybes iš naujo apsvarstyti jo kreipimąsi. Žaidėjas turi teisę pateikti pretenzijas Bendrovei ir kitais atvejais.

Atsakomybė
Bendrovė jokiomis aplinkybėmis neatsako už bet kurio pobūdžio nuostolius, įskaitant tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos gali patirti Žaidėjas, ar bet kuris kitas asmuo dėl kurio nors žaidimo nutraukimo ar pasibaigimo pagal Žaidimų taisykles ar dėl bet kurio asmens dalyvavimo ar nedalyvavimo žaidime, įskaitant dėl galimybės dalyvauti žaidime praradimo dėl ne nuo Bendrovės priklausančios priežasties. Be to, Bendrovė neatsako jokiam asmeniui dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, dėl gedimų telekomunikacijos tinkluose ar dėl atsisakymo parduoti žaidimą bet kuriam asmeniui pagal Naudojimosi taisykles.

Nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure)
Bendrovė neatsako Žaidėjui už jokius nuostolius, kilusius dėl nenugalimos jėgos aplinkybių ar kitų panašių aplinkybių, kurių Bendrovė negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti ar išvengti, bei kuris daro visiškai ar iš dalies neįmanomą Bendrovės įsipareigojimų vykdymą ir Paslaugų teikimą. Nenugalimos jėgos aplinkybės apima (bet neapsiriboja išvardintomis) stichines nelaimes, teisėtus ar neteisėtus valstybės valdžios institucijų veiksmus, dėl kurių mokėjimų aptarnavimas vadovaujantis Naudojimosi taisyklėmis taptų finansiškai nuostolingas ar negalimas dėl kitų priežasčių, gaisrus, streikus, įvykius ar gedimus elektros tiekime ar elektroninių ryšių tinkluose, lokautus, epidemijas, karus ir riaušes.

Žaidėjas sutinka, kad, jei Bendrovė negalės įvykdyti šiame susitarime numatytų įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, tai bus vadovaujamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos aplinkybėms taisyklėmis.

Intelektinė nuosavybė
Visas Bendrovės Svetainės ir Žaidimų sistemos turinys yra saugomas Lietuvos ir tarptautinių autorinių teisių aktų. Bet koks Bendrovės Svetainėje ar Žaidimų sistemoje prieinamos medžiagos, įskaitant, bet nepasiribojant tekstu, fotografijomis, dizainu, vaizdine, garsine medžiaga ar kompiuterinėmis programomis, kopijavimas ir platinimas, yra griežtai draudžiamas.

Bendrovės prekės ženklas ir logotipas, taip pat ir visi kiti susiję prekių ženklai, produktų ar paslaugų pavadinimai, šūkiai yra Bendrovės nuosavybė ir negali būti naudojami be Bendrovės raštiško sutikimo. Žaidėjui, prisijungus prie Žaidėjo sąskaitos nėra suteikiama teisė naudotis bet kokiais prekės ženklais ar vardais, esančiais Žaidimų sistemoje ir Svetainėje. Asmenys, norintys naudotis Bendrovės valdomais prekės ženklais ar vardais, privalo kreiptis į Bendrovę ir gauti jos sutikimą.

Sutarties galiojimas
Sutartis tarp Žaidėjo ir Bendrovės įsigalioja nuo Žaidėjo sutikimo išreiškimo momento, kaip nurodyta šios Sutarties 1.2. punkte ir galioja tol, kol Žaidėjas turi galiojančią Žaidėjo sąskaitą.

Jei kuri nors Naudojimosi taisyklių nuostata yra teismo pripažįstama negaliojančia ar netaikoma, toks pripažinimas turi įtakos tik tai nuostatai ir savaime nedaro negaliojančiomis ar netaikomomis likusių nuostatų.

Naudojimosi taisyklės yra taikomos ir aiškinamos kartu su privatumo politika, nurodyta adresu: https://webloto.lt/taisykles/

Taikoma teisė ir ginčų sprendimų būdas
Šioms Bendrosioms sąlygoms bei čia nurodytoms Bendrovės ir Žaidėjų teisėms ir pareigoms taikomi ir jos aiškinamos pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, ir visi kilę ginčai yra sprendžiami Vilniaus m. teismuose

Norėdami ištrinti savo paskyrą, irašykite savo el. pašto adresą ir laukite administratoriaus patvirtinimo.

    Log in with your credentials

    Forgot your details?

    Create Account